SOLÁRNÍ TERMICKÉ KOLEKTORY

1. JAK TO CELÉ FUNGUJE?

Solární termické systémy jsou zařízení, která využívají sluneční energii k ohřevu vody nebo vzduchu pro účely vytápění domů, ohřevu užitkové vody nebo pro průmyslové účely. Solární termické systémy fungují na principu absorpce slunečního záření a jeho přeměny na teplo.

Solární termické systémy se obvykle skládají z kolektorů slunečního záření, tepelné akumulační nádrže a čerpadla. Kolektory slunečního záření jsou umístěny na střeše nebo na zemi a slouží k absorpci slunečního záření a jeho přeměně na tepelnou energii. Tepelná akumulační nádrž slouží k uchování teplé vody, která je poté distribuována do domu nebo průmyslového zařízení pro účely teplné úžitkové vody.

Solární termické systémy jsou ekologické a udržitelné zařízení, protože nevytvářejí žádné emise nebo odpadní produkty. Navíc jsou energeticky úsporné a mohou snížit náklady na vytápění a ohřev užitkové vody.

Solární termické systémy jsou vhodné zejména pro oblasti s vysokým slunečním zářením.

2. DAJÍ SE VYUŽÍT SOLÁRNÍ KOLEKTORY NA OHŘEV TUV I VYTÁPĚNÍ?

V našich podmínkách využijeme solární termické panely převážně pro ohřev TUV.

V přechodných měsících nám jsou schopny pomoci i při vytápění.

Z našich zkušeností bychom řekli, že solární termické kolektory jsou schopny ohřívat vodu cca od března do listopadu.

Celkově lze říci, že i přes nižší účinnost v zimním období mohou solární termické panely stále poskytovat významnou úsporu energie a snížení nákladů převážně na ohřev vody.

Vzhledem k poloze České republiky a místním klimatickým podmínkám je nutné počítat s doplňkovým zdrojem tepla pro ohřev vody i vytápění. Pro podmínky střední Evropy se většinou počítá s tím, že solární systém pokryje asi 50–60 % roční spotřeby teplé užitkové vody. V letních měsících jsou solární systémy schopné pokrýt téměř 100 % energetické potřeby, zatímco v zimě podíl solární energie klesá na 10 %.

3. PLOCHÉ NEBO TRUBICOVÉ KOLEKTORY?

Pokud budeme při běžných provozních podmínkách, kdy je venkovní teplota 10°C ohřívat teplou vodu na 55°C, mají ploché kolektory účinnost mezi 50–60 %, trubicové vakuové kolektory mají v tomto případě účinnost pořád ještě mezi 60–65 %. Jejich účinnost tedy není tak náchylná na nepříznivé podmínky provozu. Z toho plyne ono známe rozdělování: ploché kolektory jsou vhodné na přípravu teplé vody a ohřev bazénu, vakuové i na přitápění v přechodných měsících.

4. PROČ SI PRO INSTALACI ZVOLIT PRÁVĚ NÁS?

Nabízíme kompletní službu od návrhu, instalaci, vyřízení dotací a servis.

Jsme proškolení odborníci - máme všechny potřebné certifikáty a profesní kvalifikace.

Nabízíme individuální řešení. Každý solární systém by měl být navržen a instalován na základě konkrétních potřeb a podmínek každého zákazníka.

To co prodáváme a montujeme sami používáme - solární termické panely máme nainstalované i ve svých domovech. Rádi vám je ukážeme.

Máme přes 30 let zkušeností v oboru a spoustu spokojených zákazníků.

PRO KROK ZPĚT NA VŠECHNY SLUŽBY MŮŽETE KLIKNOUT ZDE

PRO FOTKY NAŠICH REALIZICACÍ ZDE

KONTAKT ZDE