PODLAHOVÉ A ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

1. JAK TO CELÉ FUNGUJE?

Ústřední vytápění

je systém, který zajišťuje vytápění celé budovy, nebo určitého prostoru, pomocí tepelné energie, která je distribuována z jednoho centrálního zdroje tepla do různých částí budovy pomocí potrubí a radiátorů.

Zdrojem tepla v tomto systému může být například tepelné čerpadlo, kotel na tuhé paliva, nebo plynový kotel.. Teplo se přenáší z topného zdroje do potrubí, které poté dodává teplo do různých částí budovy, kde jsou instalovány radiátory.

Radiátory jsou umístěny na stěnách a fungují jako tepelný výměník, který přeměňuje teplo z teplonosného média v potrubí na teplo do místnosti. Regulace teploty se provádí pomocí termostatů, které ovládají výkon topného zdroje a množství teplonosného média, které proudí potrubím.

Tento systém má výhodu v tom, že je možné regulovat teplotu v různých částech budovy a přizpůsobit ji potřebám uživatelů. Ústřední vytápění také umožňuje použití různých typů topných zdrojů v závislosti na místních podmínkách a potřebách.

Teplovodní podlahové vytápění

je systém vytápění, který využívá cirkulaci teplé vody v podlaze.

Systém se skládá z potrubí, které je položeno v podlahové konstrukci.

Voda se následně vrátí zpět do topného zdroje, kde je znovu ohřívána.

Teplá voda v potrubí v podlaze postupně ohřívá podlahu, která se stává zdrojem tepla pro místnost. Teplo se šíří z podlahy do místnosti sáláním. Tento proces vytváří příjemnou a rovnoměrnou teplotu po celé místnosti.

Teplovodní podlahové vytápění má mnoho výhod. Je velmi účinné a úsporné, protože voda potřebná k vytápění může být ohřívána například pomocí tepelného čerpadla, solárních panelů, nebo kondenzačního kotle. Tento systém také umožňuje snadnou regulaci teploty, což vám umožní ušetřit energii a peníze na účtech za energie.

2. PODLAHOVÉ NEBO ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ?

Volba mezi podlahovým a ústředním vytápěním závisí na různých faktorech, jako je typ budovy, zdroj tepla, požadovaná účinnost a náklady na instalaci a provoz. Zde je několik faktorů, které by mohly hrát roli při volbě mezi těmito dvěma systémy:

  • Typ budovy: Podlahové vytápění je často vhodnější pro nové stavby, protože lze již během stavebních prací v podlaze položit trubky. Ústřední vytápění je spíše vhodné pro již postavené budovy, které jsou navrženy pro tento typ vytápění.
  • Zdroj tepla: Podlahové vytápění využívá spíše nízkoteplotní zdroje tepla, jako jsou tepelná čerpadla.
    Ústřední vytápění může být napájeno různými zdroji tepla, jako jsou kotle na tuhé paliva, plynové kotle, tepelná čerpadla a další.
  • Účinnost: Podlahové vytápění je obecně účinnější než ústřední vytápění, jelikož se jedná o nízkoteplotní systém s maximální teplotou 35 °C. . To umožňuje snížení spotřeby energie a nákladů na vytápění.

3. PROČ SI PRO INSTALACI ZVOLIT PRÁVĚ NÁS?

Nabízíme kompletní službu od návrhu přes instalaci až po servis.

Jsme proškolení odborníci - máme všechny potřebné certifikáty a profesní kvalifikace.

S instalací ústředního i podlahového vytápění máme spoustu let zkušeností.

PRO KROK ZPĚT NA VŠECHNY SLUŽBY MŮŽETE KLIKNOUT ZDE

PRO FOTKY NAŠICH REALIZICACÍ ZDE

KONTAKT ZDE