FOTOVOLTAIKA

1. JAK TO CELÉ FUNGUJE?

Fotovoltaická elektrárna je zařízení, které přeměňuje energii slunečního záření na elektrickou energii pomocí solárních panelů. Základním stavebním kamenem fotovoltaické elektrárny jsou solární panely, které obsahují polovodičové materiály, jako je křemík. Tyto materiály jsou schopny absorbovat fotonové částice světla a uvolnit elektrony, které se pohybují ve stejnoměrném elektrickém poli, čímž vytvářejí elektrický proud.

Většina fotovoltaických elektráren je sestavena z mnoha solárních panelů, které jsou spojeny dohromady a umístěny na pozemku nebo na střechách budov. Tyto panely jsou obvykle umístěny na pevných rámech, které jsou nasměrovány směrem k nejlepšímu slunečnímu svitu.

Jakmile jsou solární panely připojeny dohromady, jsou připojeny ke střídači, který přeměňuje stejnosměrný (DC) výstup z panelů na střídavý (AC) proud, který je vhodný pro použití v domácnostech a průmyslu. Některé fotovoltaické elektrárny jsou také vybaveny bateriemi, které ukládají přebytečnou energii vytvořenou během slunečních dnů pro použití v době, kdy slunce nesvítí.

2. PROČ MÍT FOTOVOLTAICKOU ELEKTRÁRNU?

  1. Snížení nákladů na energie: Fotovoltaická elektrárna může snížit náklady na energie v domácnostech a průmyslu. Pokud máte vlastní fotovoltaickou elektrárnu, můžete vyrábět vlastní elektřinu a snížit tak své náklady na elektřinu z dodavatelů energií. To může být zejména výhodné v oblastech s vysokými náklady na energie.

  2. Ekologické výhody: Fotovoltaická elektrárna je čistým a obnovitelným zdrojem energie, což znamená, že nevytváří emise skleníkových plynů a nevyžaduje dodávky fosilních paliv. Použití fotovoltaických elektráren může tedy pomoci snížit celkové emise skleníkových plynů a přispět k ochraně životního prostředí.

  3. Nezávislost na dodavatelích energie: Vlastnictví fotovoltaické elektrárny může umožnit nezávislost na dodavatelích energie a snížit tak závislost na fosilních palivech a nestabilních cenách energií.

  4. Investice do budoucnosti: Fotovoltaická elektrárna může být investicí do budoucnosti, protože se očekává, že ceny energií budou nadále růst, zatímco náklady na solární panely a instalace fotovoltaických elektráren klesají. Investice do fotovoltaické elektrárny tak může být dlouhodobou investicí s návratností.

  5. Záruka energie: Fotovoltaické elektrárny jsou zdrojem energie, který může být spolehlivě využíván po celý rok. Sluneční energie je k dispozici i v oblačných dnech a při slabém slunečním svitu, takže fotovoltaická elektrárna může být spolehlivým zdrojem energie po celý rok.

3. PRO KOHO JSOU FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY VHODNÉ?

Fotovoltaické elektrárny jsou vhodné pro širokou škálu zákazníků, kteří chtějí snížit své náklady na energie a přispět k ochraně životního prostředí. Několik konkrétních příkladů, pro koho jsou fotovoltaické elektrárny vhodné, zahrnuje:

  1. Rodinné domy: Majitelé rodinných domů mohou využít fotovoltaické elektrárny k výrobě elektřiny pro své domácnosti. Tím sníží své náklady na energie a zároveň přispějí k ochraně životního prostředí.

  2. Firmy: Firmy mohou využít fotovoltaické elektrárny k výrobě elektřiny pro své provozy a snížení nákladů na energie. To může být zvláště výhodné pro firmy, které mají vysokou spotřebu energie a jsou závislé na pravidelném dodávání elektřiny.

  3. Zemědělci: Fotovoltaické elektrárny mohou být pro zemědělce velmi výhodné, protože mohou využít nevyužívané plochy, jako jsou pole, kde mohou umístit solární panely. To může pomoci snížit náklady na elektřinu pro zemědělské provozy.

  4. Místní samosprávy: Místní samosprávy mohou využít fotovoltaické elektrárny k výrobě elektřiny pro veřejné budovy, jako jsou školy, nemocnice nebo sportovní haly. Tím mohou snížit náklady na energie a zároveň přispět k ochraně životního prostředí.

  5. Průmyslové zóny: Průmyslové zóny mohou využít fotovoltaické elektrárny k výrobě elektřiny pro výrobní provozy. Tím mohou snížit své náklady na energie a zároveň snížit své emise skleníkových plynů.

Celkově lze říci, že fotovoltaické elektrárny jsou vhodné pro každého, kdo chce snížit své náklady na energie a přispět k ochraně životního prostředí.

4. PROČ SI PRO INSTALACI ZVOLIT PRÁVĚ NÁS?

Nabízíme kompletní službu od návrhu, instalaci, vyřízení dotací a servis.

Jsme proškolení odborníci - máme všechny potřebné certifikáty a profesní kvalifikace.

Nabízíme individuální řešení. Každý fotovoltaický systém by měl být navržen a instalován na základě konkrétních potřeb a podmínek každého zákazníka.

Fotovoltaická elektrárna je nejlepší s kombinací tepelného čerpadla, My Vám dokážeme obstarat jak fotovoltaiku tak T.Č. a systém správně nakonfigurovat

To co prodáváme a montujeme sami používáme - fotovoltaickou elektrárnu máme nainstalovanou i ve svých domovech. Rádi vám ji ukážeme.

I My jako firma se snažíme pomáhat životnímu prostředí, snažíme se zanechávat co nejmíň odpadu, podporujeme projekty:

Justice for nature (prales dětem) i osobně jsem pomáhal čistit pláže a monitorovat zvířata na dobrovolnickém programu.

Sázíme Česko již jsme zasázeli přes 100 stromů :)

PRO KROK ZPĚT NA VŠECHNY SLUŽBY MŮŽETE KLIKNOUT ZDE

PRO FOTKY NAŠICH REALIZICACÍ ZDE

KONTAKT ZDE