KOTLE

1. KOTLE NA TUHÁ PALIVA

Kotle na tuhá paliva jsou zařízení určená k vytápění budov a ohřevu vody pomocí spalování různých druhů tuhých paliv, jako jsou dřevo, dřevěné brikety, uhlí, sláma, seno a podobně. Tyto kotle mohou být používány pro vytápění rodinných domů, bytů, průmyslových objektů a jiných budov.

Kotle na tuhá paliva mohou být k dispozici v různých velikostech a výkonech, aby vyhovovaly různým potřebám a velikostem budov. Tyto kotle mohou být manuálně plněny palivem, nebo mohou být vybaveny automatickým podavačem paliva, což umožňuje kontinuální spalování.

Kotle na tuhá paliva mají několik výhod a nevýhod. Mezi výhody patří:

 • Nízké náklady na palivo: Tuhá paliva jsou často levnější než kapalná paliva, jako je ropa nebo plyn.

 • Dostupnost paliva: Tuhá paliva jsou často snadno dostupná a mohou být získána z místních zdrojů, jako jsou lesy, pole a podobně.

 • Odpadní teplo: Kotle na tuhá paliva produkují velké množství odpadního tepla, které může být využito k ohřevu vody nebo prostorů v budově.

Mezi nevýhody kotelů na tuhá paliva patří:

 • Potřeba skladování paliva: Tuhá paliva musí být skladována na místě, což může být pro některé majitele budov obtížné.

 • Vysoké emise: Kotle na tuhá paliva mohou produkovat vysoké emise oxidu uhličitého, oxidů dusíku a jiných znečišťujících látek, což může mít negativní dopad na životní prostředí.

 • Časté nutné úklidové práce: Čištění kotle na tuhá paliva vyžaduje pravidelnou údržbu, protože spalováním tuhých paliv může docházet ke kouření a usazování sazí.

Celkově řečeno, kotle na tuhá paliva jsou vhodné pro majitele budov, kteří chtějí snížit své náklady na vytápění a mají možnost skladovat tuhá paliva.

2. ELEKTRICKÉ KOTLE A OHŘÍVAČE TUV

Elektrické kotle a ohřívače teplé užitkové vody jsou zařízení určená pro vytápění nebo ohřev teplé užitkové vody pomocí elektrického proudu. Tyto kotle a ohřívače jsou často používány tam, kde není k dispozici plyn nebo jiný palivový zdroj, nebo tam, kde je elektrická energie cenově výhodnější než jiné zdroje energie.

Elektrický kotel funguje na principu elektrického ohřevu vody. Voda je v kotli ohřívána pomocí elektrického proudu. Kotel může být vybaven různými ovládacími prvky, které umožňují nastavit požadovanou teplotu a množství ohřáté vody.

Ohřívače teplé užitkové vody fungují na podobném principu jako elektrické kotle, ale jsou obvykle menší a slouží pouze k ohřevu teplé užitkové vody, jako je například voda na sprchování nebo mytí nádobí. Tyto ohřívače jsou obvykle umístěny v blízkosti umyvadel nebo sprchových koutů a jsou vybaveny termostatem, který umožňuje nastavit požadovanou teplotu vody.

Elektrické kotle a ohřívače teplé užitkové vody jsou často považovány za jednoduchá a spolehlivá zařízení, která nevyžadují velké investice a jsou snadno instalovatelná. Nicméně, elektrické vytápění může být poměrně nákladné, zejména v případě vyšších nároků na vytápění nebo ohřev teplé vody. Z tohoto důvodu mohou být tyto zařízení vhodné spíše pro menší objekty nebo pro příležitostné využití.

3. PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTLE

Plynový kondenzační kotel je moderní a účinný typ kotle, který využívá tepelnou energii vodních par, které vznikají při spalování zemního plynu. Tyto kotle jsou navrženy tak, aby využily veškerou tepelnou energii vodních par, což znamená, že produkují méně emisí a spotřebují méně plynu než klasické plynové kotle.

Plynový kondenzační kotel funguje na principu spalování zemního plynu v hořáku, který ohřívá vodu v kotli. Tato voda se poté používá k vytápění nebo ohřevu teplé užitkové vody. Při spalování plynu se ale uvolňují i vodní páry, které by jinak unikly do ovzduší. V kondenzačním kotli jsou tyto vodní páry vedeny skrz chladič, kde se ochlazují a mění se zpět na vodu. Tato voda se poté svede zpět do kotle a ohřívá se znovu. Tímto způsobem je využita veškerá tepelná energie, která by jinak unikla do ovzduší, což zvyšuje účinnost kotle a snižuje jeho emise.

Plynové kondenzační kotle jsou obecně považovány za energeticky úspornější a ekologičtější než klasické plynové kotle. Nicméně Je obtížné přesně předpovědět, jak se bude cena plynu v České republice vyvíjet, protože závisí na mnoha faktorech, jako jsou například celosvětové ceny ropy a plynu, poptávka a nabídka na trhu, politické faktory a další.

Existují některé faktory, které by mohly vést ke zvýšení cen plynu v České republice v blízké budoucnosti. Z toho důvodu již nemusí být plynový kondenzační kotel tak výhodný jako tomu bývalo dříve.

4. JAKÝ ZDROJ TEPLA VYBRAT?

Výběr zdroje tepla závisí na mnoha faktorech, jako je velikost a umístění domu, klimatické podmínky, požadavky na účinnost a ekonomiku, dostupnost paliv a vaše osobní preference. Nejčastější zdroje tepla:

 1. Tepelné čerpadlo - využívá energii ze vzduchu, vody nebo země k vytápění domu. Je úspornou a ekologickou volbou, ale vyžaduje investici do pořízení.

 2. Kotel na tuhá paliva - je tradičním zdrojem tepla, který využívá dřevo, uhlí nebo pelety. Může být levným zdrojem tepla, ale vyžaduje ruční plnění, čištění a skladovací prostor.

 3. Elektrokotel - je vhodný pro malé domy nebo tam, kde není k dispozici jiný zdroj tepla, ale může být poměrně nákladný na provoz.

 4. Plynový kondenzační kotel - je považován za účinný a spolehlivý zdroj tepla, nicméně se současnou cenou plynu a dalším možným zdražováním již nemusí být tak výhodným zdrojem vytápění jako dříve.

 5. Solární ohřev - je alternativou ke klasickým zdrojům tepla, který využívá energii ze slunce, nicméně v našich podmínkách není schopen zajistit vytápění během zimních měsíců, tudíž se využívá převážně na ohřev vody.

Před výběrem zdroje tepla je důležité provést podrobnou analýzu vašich potřeb a okolností, abyste si vybrali zdroj, který bude nejvhodnější pro vaše potřeby a způsob užívání. Rádi Vám poradíme s výběrem.

5. PROČ SI PRO INSTALACI ZVOLIT PRÁVĚ NÁS?

Nabízíme kompletní službu od návrhu, instalaci, vyřízení dotací a servis.

Jsme proškolení odborníci - máme všechny potřebné certifikáty a profesní kvalifikace.

Máme přes 30 let zkušeností v oboru a spoustu spokojených zákazníků.

PRO KROK ZPĚT NA VŠECHNY SLUŽBY MŮŽETE KLIKNOUT ZDE

PRO FOTKY NAŠICH REALIZICACÍ ZDE

KONTAKT ZDE